Final seminar March 6th 2019

Watch video

Projekt OnBoard-Med – Laeva pardal meditsiinilise abi, tööohutuse ja erakorraliste oskuste ühtlustamine Läänemere laevaliikluses, mille eesmärgiks on välja töötada paremini kooskõlastatud kutseõppeprogrammid Kesk-Läänemere piirkonnas. Laevandussektor on muutunud rahvusvahelisteks, seetõttu ei saa hariduse probleeme lahendada ühe riigi tasandil. Probleemi lahendamiseks on vaja piiriülest koostööd. Projekt töötab välja kursused erakorraliste juhtumite ohjamise, meditsiinilise abi ja tööohutuse valdkonnas laevapere liikmetele. Kursused on suunatud teki- ja masinameeskonnale sealhulgas madrustele, motoristidele, laevajuhtidele, laevamehaanikutele, ja õdede sealhulgas registreeritud õdede, hädaabi õdede ja töötervishoiu õdede väljaõppele õppeasutustes.

Projekt tulemuseks on ühtlustatud ning täiustatud väljaõpe ja omandatud praktilised oskused. Hariduse ja ohutuse eeldatavad edusammud saavad olema märkimisväärsed ja loodetavasti muutuvad selles valdkonnas standardiks. Osalejad saavad suurepäraseid erialaseid oskusi ja vajaduse korral saavad nad kursustelt ka rahvusvahelise sertifikaadi. Kursustel omandatud teadmised aitavad edaspidi kohalikel töötajatel siseneda Euroopa ja rahvusvahelisele tööturule.

Projekt on Turu Rakenduskõrgkooli (Soome), Alandi Rakenduskõrgkooli (Soome), Eesti Merekooli (Eesti), Riga Stradinš Ülikooli (Läti) ja Läti Mereakadeemia (Läti) ühisprojekt. Projekti rahastab EU Interreg Central Baltic programm 2014-2020.

OnBoard-Medi projekti raames tehakse kolmes tööpaketis kokku 9 kursust. Iga kursuse sisu, õppematerjalide ja kaugõppe tööriistad moodustatakse ja täiustatakse tsükliliselt koos kursuse juhtimisega. Kõik õppematerjalid on saadaval veebisaidil Internetis nii projekti ajal ja pärast seda.

Õppematerjale saab hiljem kasutada rakenduskõrgkoolides ja kutseõppeasutustes õenduse ja erakorralise abi programmides. Lisaks saab seda õppematerjali kasutada täienduskoolituseks ja veebimaterjale saab hõlpsasti kasutada iseseisvaks õppimiseks laeva pardal või kaldal.

Hädaolukordade juhtimine

Arstiabi merenduses

Tööohutus pardal