Arstiabi merenduses

Pilootkursused viiakse läbi õendusabi programmi tasemel. Mõned pilootkursustest on koostöös merendus- ja õendusasutustega. Sisu vastab Nursing Degree Program ja merenduseeskirjadele.

Välja on töötatud neli kursust:

  • Patsiendi läbivaatus ja pardal olevad meditsiiniseadmed
  • Meditsiiniline side laeval ja laevalt kaldale
  • Erakordne hädaabi
  • Meremeeste meditsiiniline väljaõpe

Patsiendi läbivaatus ja pardal olevad meditsiiniseadmed

Uute tehnoloogiate võimalused hädaolukordadele reageerimiseks, nagu arukad meditsiiniseadmed, on muutunud kättesaadavaks. Neid saab kasutada väljakutsetega toimetulemiseks. Pidev tehnoloogiline muutus nõuab uute struktuuride loomist õppekavadesse, praktiseerides elukestvat õpet ja personali pidevat meditsiinilise hariduse täiendamist. Kursuse õppe eesmärgid on seotud patsiendi läbivaatuse, meditsiiniseadmetega patsientide seire ja raviga.


Meditsiiniline side laeval ja laevalt kaldale

Sidepidamine meditsiiniliste hädaolukordadel on tähtis, kuna patsiendile annavad abi minimaalse meditsiinilise väljaõppega laevapere liikmed. Rahvusvahelised meeskonnad ja vähendatud mehitamine suurendavad kalda meditsiini personali meditsiini sidepidamise väljaõppe vajadust. Õnneks pakub telemeditsiin uusi võimalusi. Kursuse õppe eesmärgiks on õpetada meditsiinialast suhtlemist hädaolukorras. Osalejad õpivad telemeditsiini süsteeme ja laevapardal asuva esmaabi osutaja juhendamist ning konsulteerimist eriala arstidega väljaspool laeva.


Erakordne hädaabi

Kursuse teemad on haigused ja vigastused, esmaabi, laevaapteek ja õenduse protsesside dokumentatsioon ning ISBARi aruandlus. Kursuse õppe eesmärgid on seotud iseseisva tööga hädaabi olukordades ja koostööga kaldal asuvate ametiasutustega, diagnoosimises ja esmaabi kava koostamisel, mis põhineb patsiendi tervise andmete ajalool, vaatlustel, sümptomitel ja tulemuslikul koostöös kaldal asuva arstiga.


Meremeeste meditsiiniline väljaõpe

    1. Esmaabi algõpe STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-VI/1-2.
    2. Merendusalane meditsiiniline esmaabi: STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-VI/4-1. IMO Mudelkursus 1.14.
    3. Merendusalane meditsiiniabi ja esmaabi koolitus. STCW1978, koos muudatustega ja sätetega. A-VI/4-2. IMO Mudelkursus 1.15.

IMO (Rahvusvaheline Mereorganisatsioon) on kehtestanud nõuded meresõidu personalile antava meditsiinilise esmaabi ja arstiabi väljaõppe läbiviimiseks. Hariduse sisu on hästi määratletud ja enamasti on see suunatud õpetamismeetoditele ja materjalidele. Kursuse õppe eesmärgiks on õpetada meremehi osutama meditsiinilist esmaabi ning laevaohvitsere osutama meditsiinilist abi ja meditsiinilist esmaabi. Pärast kursuste läbimist on osalejatel hea pädevus esmaabi teemadest ja hädaolukordadest pardal. Nad on võimelised tuvastama hädaolukorras abi vajavat patsienti ja sümptomite alusel otsustama kui kiiret abi on vaja. Osalejad teavad, kuidas uurida ja ravida erakorralisi patsiente, et hinnata ja toetada patsiendi elutalituste piisavust. Lisaks õpivad osalejad patsiendi üleandmise ja evakueerimise põhialuseid, samuti raadio teel antavat meditsiinilist abi.