Hädaolukordade juhtimine

Laevaõnnetuste tõhusaks likvideerimiseks on vaja sertifitseeritud oskusi hädaolukordade ohjamiseks.

Välja on töötatud neli kursust:

  • Rahvahulkade ja kriisi ohjamine
  • Kiirvalvepaadi juhtimine
  • Laeva püstivus hädaolukordades ja evakueerimisel
  • Patsiendi transport ja evakueerimine laeva pardal

Rahvahulkade ja kriisi ohjamine.

Merega seotud hädaolukordades, eriti reisilaevade puhul, on inimeste käitumine pardal ettearvamatu ja võib mõjutada laeva ohutust. Laevapere peab mõistma käitumismustreid ja kasutama meetmeid, mis aitavad vähendada paanikat ja riske. Kursuse õppe-eesmärgid: suure hulga inimeste kogunemise juhtimise ja korraldamise oskused hädaolukorras, sealhulgas õnnetuse ulatuse määramine, ohutusplaan, ohutuskorraldus, rahvahulga juhtimine, erakorralist abi vajavate inimeste toitlustamine, stressi juhtimine, inimeste käitumine hädaolukordades ja hädaolukordade tõhus juhtimine. Sisu vastab STCW1978, koos muutustega ja sätetega, A-V/2 § 3,4; A-V/ 2 § 1,2. IMO Mudelkursus 1.28 & 1.29. Kriisijuhtimine ja inimkäitumine. Rahvamassi juhtimine.


Kiirvalvepaadi juhtimine

Kiirvalvepaatide juhtimise kursuse käigus on eesmärgiks pakkuda ekstreemseteks olukordadeks spetsiaalseid teadmisi ja praktilisi kogemusi kiirvalvepaatidega (FRB) opereerimiseks. Kursuse õppe-eesmärgid: oskused, mis on vajalikud kiirvalvepaadi vette laskmiseks ja käitamiseks hädaolukordades, teadmised FRB tehnoloogia kohta, ohutusküsimused, otsingu taktika, keskkonnapiirangud, samuti mootori remont ja kasutamine. Kursuse sisu vastab määrustele STCW1978 koos muudatustega ja sätetega. A-VI/2-2. IMO Mudelkursus 1.24.


Laevade püstivuse mõju hädaolukordades ja evakueerimisel

Mereõnnetustes võib laev kaotada püstivuse. Laeva suur kreen ja trimm raskendab evakueerimist, esmaabi osutamist, kiirvalvepaatide kasutamist. Lekke, uppumise ja ümbermineku ohu ohjeldamiseks on merenduses kasutusele võetud keerukad seadmed. Uute seadmete nõuetekohane kasutamine nõuab teadmisi ja vajalikke praktilisi oskusi.

Kursuse õppe eesmärgid: eeldatakse, et osalejad kasutavad terve ja kahjustatud laeva püstuvuse informatsiooni (stability book, stability book for damaged vessel) hindamaks laeva seisundit, saavad aru laevakere lekke, karile sõidu ja lasti liikumise tagajärgedest, on võimelised hädaolukorras käitama ballasttanke.


Patsiendi transport ja evakueerimine laeva pardal

Laevad on päästetöötajate jaoks keerukas keskkond. Laeva liikumised, evakueerimine ülespoole, veekindlad sektsioonid, tehnilistest seadmetest tingitud takistused, kitsad koridorid ja järsud trepid võivad tekitada probleeme, eriti maapealsetele päästemeeskondadele, kes ei külasta regulaarselt laevu ning ei ole harjunud sellise keskkonnaga. Kursuse õppe eesmärgid: osalejad saavad hea teoreetilise ja praktilise väljaõppe riskifaktoritest laevas ning nad saavad hea väljaõppe kuidas ohutult abistada, edasi anda ja transportida patsiente laeva erinevates hädaolukordade evakueerimise stsenaariumites.