Tallenne loppuseminaarista 6.3.2019

Katso tallenne

OnBoard-Med – Harmonization of on Board Medical Treatment, Occupational Safety and Emergency Skills in Baltic Sea Shipping -projekti pyrkii kehittämään yhdenmukaisempia koulutuskokonaisuuksia Keskisen Itämeren alueelle. Merenkulku on monikansallista ja siten koulutuksessa havaittuja haasteita ei voida helposti ratkoa vain kansallisella tasolla. Ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan rajat ylittävää lähestymistapaa. OnBoard-Med hanke kehittää koulutusta merenkulun hätätilanteiden hallintaan, lääkinnälliseen hoitoon ja työturvallisuuteen liittyen. Kurssit on suunnattu merenkulun (merimiehet, aluksen päällystö ja merenkulun insinöörit) ja sairaanhoitajien (sairaanhoitajat, ensihoitajat ja terveydenhoitajat) koulutusta tarjoaville koulutusorganisaatiolle.

Hanke pyrkii yhdenmukaisesti kehitettyyn parempaan koulutukseen ja taitoihin. Hankkeen lopputuloksena tullaan tekemään merkittäviä parannuksia ko. koulutukseen ja turvallisuuteen. Näistä tulee toivottavasti jatkossa standardoituja ohjeistuksia. Lisäksi tulokset auttavat työntekijöitä työllistymään eurooppalaisille ja kansainvälisille työmarkkinoille.

OnBoard-Med partnereita ovat:
Turun ammattikorkeakoulu (Suomi), Ahvenanmaan ammattikorkeakoulu (Suomi), Estonian Nautical School (Viro), Rīga Stradinš University (Latvia) ja Latvian Maritime Academy (Latvia). Projekti on rahoitettu EU:n Interreg Central Baltic 2014-2020 -ohjelmasta.

OnBoard-Med hanke sisältää kolme sisällön kehittämisen työpakettia, joiden tarkoituksena on kehittää yhteensä 9 kurssia.

Jokaisen kurssin sisältöä, oppimateriaalia ja etäopetustyökaluja kehitetään ja parannetaan syklisesti pilottikursseista saatavien kokemusten ja palautteen pohjalta.

Pilottikursseista saatavan palautteen ja kokemusten pohjalta jokaisen kurssin sisältöä, oppimateriaalia sekä etäopiskelu-mahdollisuuksia tullaan kehittämään jatkuvasti.

Oppimateriaalit ovat saatavilla hankkeen verkkosivuilta projektin päättymisen jälkeen.

Koulutusmateriaalia voidaan hyödyntää ammattikorkeakouluissa hoitotyön ja ensihoidon ja merenkulun sekä tekniikan (insinööri) koulutusohjelmissa sekä ammatillisessa koulutuksessa.

Verkkomateriaaleja voidaan helposti käyttää itseopiskeluun laivalla tai maissa.

Hätätilanteiden hallinta

Lääkinnällinen hoito aluksella

Työturvallisuus ja riskien arviointi