Lääkinnällinen hoito aluksella

Pilottikurssit toteutetaan hoitotyön koulutusohjelmassa. Jotkut pilottikursseista järjestetään yhdessä merenkulun oppilaitosten – ja sairaanhoidon opetusta tarjoavien oppilaitosten kanssa. Sisältö on yhteensopiva Hoitotyön koulutusohjelmien ja merenkulun säännösten kanssa.

Laivalla tapahtuvaan sairaanhoitoon liittyviä kursseja liittyvää kurssia kehitetään:

  • Potilaan tutkiminen ja lääkinnälliset laitteet laivalla
  • Lääkinnällinen viestintä laivalla ja laivalta maihin
  • Vaativa ensiapu laivalla
  • Merenkulkijoiden lääkinnällinen koulutus

Potilaan tutkiminen ja lääkinnälliset laitteet laivalla

Uudet saatavilla olevat teknologiset laitteet ovat tuoneet uusia mahdollisuuksia myös potilaan tutkimiseen ja hoitamiseen hätätilanteissa. Näitä voidaan käyttää vastaamaan haasteisiin. Jatkuva teknologinen kehitys edellyttää myös jatkuvaa opetussuunnitelmien kehittämistä ja muuttamista, uusia rakenteita opetussuunnitelmiin, elinikäisen oppimisen käytänteisiin ja jatkuvaan lääkinnälliseen koulutukseen henkilöstölle. Tämän kurssin oppimistavoitteet liittyvät potilaan tutkimiseen sekä potilaan tilan tarkkailuun ja valvontaan lääketieteellisten laitteiden ja välineiden avulla.


Lääkinnällinen viestintä laivalla ja laivasta maihin

Viestintä Lääkinnällisissä hätätilanteissa on tärkeää, koska laivalla olevilla henkilöillä on usein vain vähäinen määrä lääketieteellistä koulutusta.

Monikansalliset miehistöt ja vähentynyt miehistön määrä lisäävät haasteita. Onneksi telelääketiede tarjoaa uusia mahdollisuuksia. Kurssin oppimistavoitteet liittyvät viestintään hätätilanteessa. Osallistujat oppivat telelääketieteen järjestelmistä ja henkilöstön rooleista hätätilanteissa. Osallistujat oppivat kommunikoimaan aluksen miehistön kanssa sekä konsultoimaan maissa toimivaa lääkäriä (kommunikointi laivasta maihin).


Vaativa ensihoito laivalla

Kurssin aiheina ovat sairaudet ja vammat, hätäensiapu, laiva-apteekki, hoitotyön dokumentointi sekä ISBAR raportointi. Kurssin oppimistavoitteet liittyvät itsenäiseen työskentelyyn ensihoidollisissa hätätilanteissa laivalla.

Myös yhteistyö muiden viranomaisten kanssa liittyen potilaan tutkimiseen, hoitoon, diagnoosin tekemiseen ja ensihoitosuunnitelmaan (potilaan tilanteen arviointi, havainnot, oireet, löydökset) kuuluvat oppimistavoitteisiin.


Lääkinnällinen koulutus merenkulkijoille

IMO on asettanut minimivaatimukset lääkinnälliselle hätäensiavun ja ensihoidon koulutukselle merenkulkijoille.

Koulutuksen sisältö on tarkkaan määritelty ja koulutuksen kehittämisessä keskitytäänkin menetelmien ja oppimateriaalin päivittämiseen. Oppimistavoitteet ovat lääkinnällinen hätäensiapu merenkulkijoille sekä ensihoito päällystölle.

Kurssin päätyttyä osallistujilla on hyvää tietämystä ensihoitoon liittyvistä hätätilanteista aluksella.

Osallistujat kykenevät tunnistamaan hätätilanteessa olevan potilaan hoidon tarpeen tämän oireiden perusteella. Lisäksi osallistujat oppivat perusteet potilaan siirrosta ja evakuoinnista, samoin kuin kommunikoinnista.