Työturvallisuus laivalla

Työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat tärkeitä koko miehistölle. Lisäksi, jos laivalla on sairaanhoitaja, työterveyshuolto on tärkeä alue hänen työtään. Työympäristö laivalla on vaativampi kuin työympäristö maissa.

Miehistö on töissä usein pitkiä aikoja erityisissä tiloissa, missä henkilöstölle työterveysriskien mahdollisuus on olemassa esim. fyysiset riskit (melu, tärinä), kemikaaliset riskit (esimerkiksi maalit, nesteet), onnettomuudet (välineet, liukastumiset, putoamiset) ja biologiset riskit (virukset, bakteerit).

Työympäristönä laiva mahdollistaa pskykoemotionaalisten riskien olemassaolon, samoin kuin työhön muutenkin liittyvät asiat (vuorotyö, yötyö, unihäiriöt). Lisäksi hätätilanteet merellä, kuten epidemiat, ja erityiset sääolosuhteet lisäävät riskejä työterveyteen liittyen.

Hankkeessa kehitetään yksi aiheeseen liittyvä kurssi:
Työturvallisuus ja riskien arviointi


Työturvallisuus ja riskien arviointi

Kurssiin sisältyy riskin arviointi ja hallinta laivalla. Kurssin keskeiset sisällöt ovat työturvallisuus, työturvallisuuteen liittyvät riskit laivalla, säteily, riskien annaltaehkäisy laivalla, terveystarkastukset, mini-interventiot, miehistön sairaanhoito laivalla, lääkärin konsultointi tarvittaessa ja työhyvinvointi laivalla.

Oppimistavoitteet ovat mm. osallistujat oppivat, mitä on työterveyshuolto, mitkä ovat työterveyteen liittyvät riskit laivalla, työtapaturmiin johtavat tekijät ja tilanteet. Myös näiden tilanteiden ennaltaehkäisy kuuluu tähän kokonaisuuteen.