Final seminar March 6th 2019

Watch video

Projektā OnBoard-Med – Medicīniskās palīdzības uz kuģu klājiem, darba drošības un avārijas prasmju saskaņotība Baltijas jūras kuģniecībā – ir paredzēts izveidot saskaņotas profesionālās izglītības programmas centrālajā Baltijas jūras reģionā. Kuģniecības nozare ir kļuvusi daudznacionāla, tādēļ, atklājot problēmas izglītībā, tās ne vienmēr var atrisināt vienas valsts līmenī. Lai risinātu šos jautājumus, ir vajadzīga pārrobežu pieeja. Projekta ietvaros tiek izstrādāti mācību kursi ārkārtas situāciju risināšanai, medicīniskajai aprūpei un darba drošībai uz jūras. Kursi ir paredzēti jūrniecības (jūrnieku, kuģu vadības virsnieku, kuģu inženieru) un māsu (reģistrētu medicīnas māsu, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu un sabiedrības veselības speciālistu) izglītības iestādēm.

Projekts nodrošinās saskaņotu un uzlabotu zināšanu un prasmju apgūšanu. Sagaidāmi nozīmīgi uzlabojumi izglītībā un drošībā, kas kļūs par standartu šajā jomā. Dalībnieki iegūs lieliskas profesionālās prasmes un pabeidzot mācību kursu, nepieciešamības gadījumā, varēs iegūt arī starptautisku sertifikātu. Turklāt rezultāti palīdzēs darba ņēmējiem iekļūt Eiropas un starptautiskajā darba tirgū.

Projekts ir Turku universitātes (Somija), Ālandu universitātes (Somija), Igaunijas Jūrskolas (Igaunija), Rīgas Stradiņa universitātes (Latvija) un Latvijas Jūras akadēmijas (Latvija) kopīgas sadarbības projekts. Projektu finansē no ES Interreg Centrālbaltijas programmas 2014.–2020. gadam.

OnBoard-Med projekts ir organizēts trīs darba grupās ar mērķi izstrādāt 9 mācību programmas. Katrai no tām tiek izveidots saturs, mācību materiāli un tālmācības rīki, kas tiek uzlaboti īstenojot izmēģinājumu kursus.

Visi mācību materiāli būs pieejami šajā interneta vietnē gan projekta laikā, gan pēc tā īstenošanas. Mācību materiāli var tikt izmantoti māsu, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsu profesionālai izglītošanai. Sagatavotos materiālus var izmantot tālākizglītības mācībās, interneta materiāli var tikt izmantoti pašmācībai gan uz kuģa, gan sauszemes.

Ārkārtas situāciju vadība

Jūras medicīniskā aprūpe uz klāja

Darba drošība uz kuģa