Ārkārtas situāciju vadība

Efektīvai negadījumu novēršanai jūrniecībā ir nepieciešamas sertificētas prasmes ārkārtas situāciju pārvaldībā.

Šim nolūkam ir izstrādāti četri mācību kursi:

  • Pūļa un krīzes pārvaldība
  • Ātrgaitas glābšanas laivu operācijas
  • Kuģu stabilitātes ietekme ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumos
  • Pacientu pārvietošana uz kuģa un evakuācija

Pūļa un krīzes pārvaldība

Negadījumos uz jūras, īpaši tas attiecas uz pasažieru kuģiem, cilvēku uzvedība ir svarīgs drošības faktors. Apkalpei ir jāizprot uzvedības modeļi un jābūt praktiskām iemaņām, kas palīdz novērst paniku un samazināt riskus. Mācību kursa mērķi: apmācīt pārvaldīt un organizēt lielu skaitu cilvēku ārkārtas situācijās, ietverot tādus aspektus kā nelaimes gadījumu riski, drošības plāni, drošības pasākumu organizācija, pūļa pārvaldība, personu ēdināšana, kurām nepieciešama īpaša palīdzība, stresa vadība, cilvēku rīcība ārkārtas situācijās, kā arī ārkārtas situāciju efektīva pārvaldība.


Ātrgaitas glābšanas laivu operācijas

Ātrgaitas glābšanas laivu operāciju kursa mērķis ir sniegt specifiskas zināšanas un praktisku pieredzi darbā ar ātrgaitas glābšanas laivām ārkārtas situācijās. Mācību kursa apguves mērķi: iegūt prasmes, kas nepieciešamas ātrgaitas glābšanas laivas sagatavošanai un ekspluatācijai ārkārtas situācijās, zināšanas par ātrgaitas glābšanas laivas tehnoloģiju, drošības jautājumi, meklēšanas taktika, vides ierobežojumi, kā arī motora remonts un ekspluatācija. Saturs atbilst IMO noteikumiem.


Kuģu stabilitātes ietekme ārkārtas situācijās un evakuācijas gadījumos

Ārkārtas situācijās uz jūras bieži tiek apdraudēta kuģa stabilitāte. Kuģa sasvēršanās un balansa izmaiņas būtiski ietekmē evakuāciju. Lai pārvaldītu ūdens ieplūdes, kuģa grimšanas un apgāšanās riskus, kuģniecībā ir ieviests sarežģīts aprīkojums un iekārtas. Lai pareizi izmantotu jaunās iekārtas, komandai jāapgūst pamatīgas zināšanas par principiem un nepieciešamām praktiskām iemaņām. Kursa apguves mērķi: dalībniekiem jāapgūst teorija par kuģu noturību un par tās novirzēm, kuģa kustībām kuģošanas laikā, kravas applūšanas, nosēšanās un novirzīšanas sekām, prasmes veikt nepieciešamās operācijas, izmantojot iekraušanas/izkraušanas datoru, un operācijas ar balasta ūdens tvertni ārkārtas gadījumos.


Pacientu pārvietošana uz kuģa un evakuācija

Kuģis ir sarežģīta vide glābšanas personālam. Kuģu kustības un svārstības, evakuācija virzienā uz augšu, nevis uz leju, ūdensnecaurlaidīgi nodalījumi, šķēršļi, ko rada tehniskais aprīkojums, šauri koridori un stāvas kāpnes, var radīt grūtības, jo īpaši uz sauszemes bāzētai glābšanas apkalpei, kas kuģus regulāri neapmeklē. Mācību kursa apguves mērķi: dalībnieki gūst teorētisku un praktisku ieskatu par kuģiem kā vidi glābšanas darbiem, un viņiem jāspēj drošā veidā sniegt palīdzību pacientiem, viņus pārvietot un transportēt no kuģiem, izmantojot dažādus ārkārtas evakuācijas scenārijus.