Darba drošība uz kuģa

Darba drošības jautājumi ir svarīgi visiem apkalpes locekļiem. Turklāt, ja uz kuģa atrodas medicīnas māsa, viņas darba būtiska daļa ir saistīta ar personāla veselības aprūpi darba vietā. Darba vides prasības uz kuģa ir daudz augstākas nekā uz sauszemes.

Pirmkārt, apkalpes locekļi bieži ilgstoši strādā slēgtā telpā, pakļauti dažādiem darba riskiem, tostarp fiziskiem (piemēram, troksnis, vibrācija), ķīmiskiem (izplūdes gāzes, smērvielas, krāsas, šķīdinātāji u.c.), nelaimes gadījumiem (iekārtas, paslīdēšana, kritieni u.c.) un bioloģiskiem riskiem (vīrusi, baktērijas u.c.). Otrkārt, darba vide uz kuģa ir īpaši saistīta ar psihoemocionālajiem riskiem un citiem šīs vides faktoriem (maiņu darbs, nakts darbs, miega traucējumi u.c.). Ārkārtas situācijas darba vidē, piemēram, epidēmijas un nelabvēlīgi laika apstākļi, palielina apdraudējumu darba vietā.

Šim nolūkam izstrādāts kurss: Darba drošības un risku novērtēšana


Darba drošības un risku novērtēšana

Kurss ir saistīts ar darba drošības risku pārvaldību uz kuģa. Kursa tēmas ir darba drošība, darba drošības riski uz kuģa, radiācija, profilaktiskais risku novērtējums uz kuģa, veselības pārbaudes, apkalpes veselības profilakse un medicīniskā aprūpe uz kuģa, ārsta konsultācijas uz kuģa un krastā, apkalpes labklājība uz kuģa. Mācību kursa apguves mērķi: dalībnieki uzzina, kas ir darba drošība, kādi ir darba drošības riski uz kuģa, faktori un situācijas, kas cilvēku pakļauj negadījumu riskam, un to novēršanas veidi.