Final seminar March 6th 2019

Watch video

Projektet OnBoard-Med – Harmonisering av ombordmedicinsk behandling, yrkessäkerhet och akutkompetens i Östersjöområdet syftar till att utveckla mer välanpassade yrkesutbildningsprogram i centrala Östersjöområdet. Sjöfartsindustrin har blivit multinationell; därför kan inte problem i utbildningen lätt lösas på nationell nivå. Ett gränsöverskridande tillvägagångssätt behövs för att ta itu med problemet. Projektet utvecklar kurser inom sjösäkerhetshantering, medicinsk behandling och arbetssäkerhet. Kurserna är inriktade på institutioner för utbildning inom sjöfart (sjömän, däckofficer, sjögenjör) och sjukvård (sjuksköterska, akutvårdsjuksköterska och folkhälsovårdare).

Projektet kommer att resultera i harmoniserad och förbättrad utbildning och färdigheter. De förväntade förbättringarna i utbildning och säkerhet är betydande och kommer förhoppningsvis att bli standard på fältet. Deltagarna kommer att få utmärkta yrkeskunskaper, och kommer även att kunna få internationell certifiering från kurserna. Dessutom kommer resultaten att hjälpa lokala medarbetare att komma in på den europeiska och internationella arbetsmarknaden.

Projektet är en gemensam satsning av Åbo Yrkeshögskola (Finland), Högskolan på Åland (Finland), Estonian Nautical School (Estonia), Rīga Stradinš University (Latvia) och Latvian Maritime Academy (Latvia). Projektet finansieras av EU Interreg Central Baltic programme 2014-2020.

OnBoard-Med-projektet är organiserat i tre implementeringspaket för att utveckla 9 kurser. För varje kurs utvecklas innehåll, läromedel och distansutbildningsverktyg vilka cykliskt förbättras genom testning. Alla läromedel finns tillgängliga online på denna webbplats under och efter projektet.

Utbildningsmaterialet kan vidare användas vid utbildningsinstitutioner inom omvårdnads- och akutvårdsprogram och på gymnasienivå. Dessutom kan innehållet användas i uppdateringsträning och onlinematerialet kan enkelt användas för självstudier ombord eller iland.

Emergency management

Maritime medical treatment

Occupational safety onboard