Arbetarskydd ombord

Arbetssäkerhetsfrågor är viktiga för alla medlemmar i besättningen. Om det finns en sjuksköterska ombord är arbetshälsovården en viktig del av hans/hennes arbete. Arbetsmiljön ombord är mer krävande än på land.

För det första arbetar besättningen ofta med långa timmar i begränsade utrymmen där personerna utsätts för olika yrkesrisker, inklusive fysiska risker (t.ex. buller, vibrationer), kemiska risker (avgaser, smörjmedel, färger, lösningsmedel etc.), olyckor (utrustning, halk/snubbel- och fallolyckor etc.) samt biologiska risker (virus, bakterier etc.). För det andra är arbetsmiljön ombord på fartyget speciell när det gäller psykologiska risker och andra arbetsplatsproblem (skiftarbete, nattarbete, sömnstörningar, etc.). Vidare ökar nödsituationer i arbetsmiljön såsom epidemier och extrema väderförhållanden yrkesriskerna.

En kurs har utvecklats inom detta område:Arbetssäkerhet och riskbedömning


Arbetssäkerhet och riskbedömning

Kursen är relaterad till hantering av arbetsrisker ombord. Ämnen på kursen är arbetssäkerhet, yrkesrisker ombord, strålning, förebyggande riskbedömning ombord, hälsokontroller, tidig observation och minimiinsatser, vård av besättning ombord, läkarkonsultation ombord och på land och besättningens välbefinnande. Kursens inlärningsmål: deltagarna lär sig vad som är arbetssäkerhet, vilka yrkesrisker som finns ombord, vilka faktorer och situationer som utsätter personer för olyckor och hur man kan förebygga dem.